Saint Michel d'Euzet: een levendig dorp met eeuwenoude muren.

saint michel d euzet murenHet dorp Saint Michel d'Euzet ligt op de zuidhelling van het dal van de Cèze en grenst aan de uitgestrekte bossen van Valbonne. Het is een levendig dorp dat nog beschikt over een café en zelfs een bakker.
De naam "Euzet" refereert in de streektaal, het Occitaans, aan de "chêne vert" oftewel de eikenboom. Die naamgeving duidt er op dat Saint Michel d'Euzet en omgeving in vroeger tijden rijk aan eikenbossen was. Die zijn in de loop der eeuwen verdwenen om plaats te maken voor landbouwgrond. Naast het toerisme is tegenwoordig de wijnbouw, met onder andere Côtes du Rhône wijnen, en de tuinbouw (kersen, olijven, asperges) de voornaamste bron van inkomsten.

De oorspronkelijke eikenbossen zijn overigens niet dezelfde als de bossen van Valbonne. Die zijn vanaf de elfde eeuw aangelegd als productiebos door de kartuizer monniken van de Chartreuse de Valbonne. De monniken plantten, naast steeneiken en vele andere soorten, vooral beuken en in de negentiende eeuw ceders en cypressen.

De bewoners van Saint Michel d'Euzet krijgen al vroeg van hun heer toestemming om een muur om het dorp te bouwen als verdediging tegen roversbenden en vijandelijke aanvallen. Daarin speelt een rol dat het dorp op het kruispunt van enkele, in die tijd, belangrijke wegen ligt. Resten van de muren zijn tegenwoordig nog op een aantal Kerk Saint Michel d Euzetplaatsen in Saint Michel d'Euzet aan te treffen.

De kerk van Saint Michel d'Euzet bevond zich buiten de muren en dat is ook goed te zien aan bijvoorbeeld de erg dikke muren en aan de apsis aan de zuidkant, die eerder op een vestingwerk dan op een kooruitbouw lijkt. Het geheel lijkt dan ook in de eerste plaats op een fort en pas daarna op een kerk.

Hoewel van jongere datum dan de kerk en de eeuwenoude muren is de wasplaats van Saint Michel d'Euzet het vermelden waard. De "lavoir" werd enige jaren geleden grondig gerestaureerd en is nu weer het aanzien meer dan waard.

Lavoir Saint Michel d Euzet