Saint Laurent de Carnols, vreedzaam dorpje met een roerige geschiedenis

Saint Laurent de CarnolsSaint Laurent de Carnols ligt in het dal van de Cèze precies tegenover het veel bekendere La Roque sur Cèze. Het dorp ligt dus op de zuidhelling van het dal en in de zon lijkt het een beetje alsof het dorp daar gewoon gegroeid is.
Dat is misschien ook wel een beetje zo: Saint Laurent de Carnols heeft een lange historie. Aan de hand van bodemvondsten is vastgesteld dat de omgeving van het dorp Saint Laurent de Carnols al in de pré-historie bewoond moet zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk geldt datzelfde trouwens voor het hele dal van de Cèze.
Er zijn verder resten van Etruskisch en Grieks aardewerk gevonden en hier en daar zijn zelfs nu nog in de huizen stenen vloeren uit de Romeinse tijd aan te treffen.

Saint Laurent de Carnols-2De eerste schriftelijke verwijzing naar de naam Saint Laurent de Carnols stamt uit begin 13e eeuw, maar daarna is de geschiedenis nogal schimmig. Dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de verschillende oorlogen die in de Middeleeuwen in deze streek werden uitgevochten. De honderdjarige oorlog met de bekende Jeanne d'Arc, de godsdienstoorlogen en de ruzies tussen de verschillende adellijke families gaven veel onrust en die werd nog verergerd doordat de streek regelmatig geteisterd werd door rondtrekkende bendes.
Uit kerkregisters en andere documenten blijkt, dat Saint Laurent de Carnols heel langzaam groeide. In 1624 woonden er 59 gezinnen in het dorp.

Saint Laurent de Carnols-3De dorpen in het dal van de Cèze werden niet alleen door oorlogen en bendes bedreigd, ook overstromingen van de rivier eisten regelmatig mensenlevens. Uitzonderlijk hevig waren de overstromingen in 1604 en driehonderd jaar later in 1904. De hevige overstroming van 1958 leidde uiteindelijk tot de bouw van een aantal stuwdammen in de bovenloop van de Cèze die de hoeveelheid water zouden moeten reguleren. Desondanks gaat het af en toe nog wel eens mis en leidt hevige regenval in de Cevennen opnieuw tot overstromingen.

Saint Laurent de Carnols is altijd nauw verbonden geweest met de kartuizer abdij in de buurt, de Chartreuse de Valbonne. Het vertrek van de monniken in 1901 leidde tot een enorme werkloosheid onder de bevolking van het dorp. De ontwikkeling van het dorp kwam mede daardoor volledig tot stilstand en dat is pas weer veranderd met de opkomst van het toerisme tegen het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
Datzelfde toerisme zorgde er overigens ook voor, dat in het dorp op grote schaal huizen konden worden opgeknapt en dat enkele gebouwen werden gesloopt om ruimte te maken voor het toenemend auto-verkeer.

Kerkportaal Saint Laurent de Carnols
De geschiedenis van het dorp Saint Laurent de Carnols is uitgebreid onderzocht en beschreven door de heer Jean Clement (1911-1985) uit wiens werk wij hierboven enkele passages hebben overgenomen en vertaald.