Saint Ambroix: marktstad van de Cevennen en hoofdstad van de zijde

saint ambroix
Het stadje Saint Ambroix is ontstaan langs de oevers van de Cèze op de grens van de Gard en de Ardèche. Het is de plek waar het graniet en de leisteen van de Cevennen overgaan in de zachtere en rijkere kalksteen van de Vivarais en de dalen van de Cèze en de Ardèche.
Door die grensligging is het van oudsher een martkplaats; de Kelten dreven er al handel. De Boulevard Portalet met zijn (nu hier en daar enigszins vervallen) grote herenhuizen van de katholieke en protestantse burgerij uit de 19e eeuw getuigt van bloei en vergane glorie.

Saint Ambroix Boulevard Portalet
De boulevard, feitelijk de hoofdstraat van Saint Ambroix, werd destijds aangelegd in de ruimte die ontstond toen in het begin van de 19e eeuw de stadsmuren werden gesloopt. Saint Ambroix was al sinds de Middeleeuwen een centrum van de zijde-industrie, die vooral sinds het einde van de 18e eeuw tot grote bloei komt. De allermooiste huizen langs de boulevard werden gebouwd door de zijdespinners.
In eerste instantie de zijde-industrie, later de ontwikkeling van de mijnbouw, zorgde voor een grote toename van het aantal inwoners van Saint Ambroix. De stad barstte letterlijk uit zijn voegen. De ijdele stadsbestuurders wensten zich ook een monument, vergelijkbaar met de grote boulevards in Parijs, van het oude centrum naar het omliggende platteland. We menen te mogen stellen, dat het grote voorbeeld toch iets meer grandeur heeft behouden.chapelle du dugas

De romaanse Chapelle du Dugas, gebouwd in 1868, domineert Saint Ambroix. Even verderop staat hoog op een rots de Tour Guisquet, die als een schildwacht over de stad waakt.

Marktplaats
Saint-Ambroix heeft al sinds de Middeleeuwen het recht, oorspronkelijk verleend door koning Jan de Goede in 1363, om een wekelijkse markt te houden. Daarnaast zijn er jaarmarkten op 16 augustus en op 6 december. Dinsdags is het marktdag en ook nu nog worden er vooral locale ambachtelijke en landbouwproducten aangeboden.
De stad heeft zijn vroegere welvaart en huidige centrum-functie vooral aan die markt te danken. De opkomende zijde-industrie maakte ook gebruik van dezelfde voorzieningen en wegen als de marktkooplieden en de boeren en burgers en datzelfde gold voor de mijnbouw vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. De spoorlijn, die tot 2012 in gebruik was voor de min of meer regelmatige verbinding tussen Alès en Bessèges, heeft zijn aanleg te danken aan de omstandigheid dat de smalle, grotendeels onverharde wegen de toenemende behoefte aan steenkool niet meer konden verwerken. De aanleg van de spoorlijn was zeker niet eenvoudig en vooral erg duur. Het stationsgebouw van Saint Ambroix lijkt niet alleen veel te groot voor de huidige boemeltrein, het is het ook. Toch was het hier ooit een drukte van belang. Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen. Het plan bestaat om de lijn te renoveren en weer in gebruik te nemen voor reizigersverkeer. Het zou kunnen dat het station in 2024 of 2025 weer zijn oude functie terugkrijgt.

Saint Ambroix station
Station van Saint Ambroix, vergane glorie

Elk jaar in juli viert men in Saint Ambroix het Fête du Volo Biòu. Dit middeleeuwse feest is gebaseerd op de legende van het vliegende rund. Volgens deze middeleeuwse overlevering was er in een jaar een zo overvloedige wijnoogst, dat men niet wist hoe dit allemaal te verkopen. De consul kwam toen met het op een mythologisch verhaal geïnspireerd plan. Hij liet in de wijde omtrek verkondigen dat er op een bepaalde dag een rund over Saint Ambroix zou gaan vliegen. Nieuwsgierigen kwamen van heinde en ver om dit wonder te aanschouwen. Die dag vloeide de wijn rijkelijk. Dit was voor de economie van Saint Ambroix een enorme boost, want alle wijn werd verkocht. En aan het eind van de dag zag men het rund over de stad vliegen. Nou, dat beweerde men tenminste. Al valt er natuurlijk te twijfelen aan het waarnemingsvermogen van een flink aangeschoten menigte.