Palais des Papes in Avignon

palais des papes avignon
Het Palais des Papes in Avignon is een imposant fort en prachtig paleis. Het immense Gotische bouwerk, met muren van 17 tot 18 meter dik, werd tussen 1335 en 1364 gebouwd op een natuurlijke rots. Het is het symbool van de macht die het christelijk geloof en de pausen in de Middeleeuwen hadden. Het is het grootste Gotische bouwwerk in de wereld. Met een oppervlakte van 15.000 m2 is het net zo groot als vier Gotische kathedralen. De zuidelijke binnenplaats (Cour d'honneur) wordt tegenwoordig gebruikt tijdens het beroemde Theaterfestival van Avignon. Ook is er ieder jaar van half augustus tot begin oktober een geweldige show, Les Luminessences d'Avignon. In een spektakel van licht en geluid, geprojecteerd op de muren van het Palais du Pape, wordt de geschiedenis van het paleis en de stad uitgebeeld. In 2015 zijn er voor het eerst ook enkele avonden voorstellingen in het Engels.
Les luminessences d’Avignon palais des papes

Geschiedenis
Toen de Franse kardinaal Clemens V in 1309 verkozen werd tot paus, koos hij Avignon uit tot zijn woonplaats. Dit onder druk van de Franse koning Philips IV (De Schone), die op deze manier hoopte meer invloed in Europa te krijgen. Vanaf 9 maart 1309 tot 13 januari 1377 was niet Rome, maar Avignon de zetel van het pausdom. Dit veroorzaakte nogal wat onenigheid binnen de katholieke kerk. Vooral de Italiaanse kardinalen waren bijzonder ontstemd over de keuze van Avignon als pauselijk verblijf. Ook de onrustige tijden in Rome en de onenigheid tussen de rooms-katholieke kerk en de orde van de Tempeliers waren redenen om de Heilige Stoel te verplaatsen naar Avignon. Avignon Pape Clemens V

Zeven pausen verbleven in Avignon:
paus Clemens V, 1305-1314
Paus Johannes XXII, 1316-1334
Paus Benedictus XII, 1334-1342
paus Clemens VI, 1342-1352
Paus Innocentius VI, 1352-1362
paus Urbanus V, 1362 -1370
paus Gregorius XI, 1370-1378
Deze pausen bouwden het "Palais des Papes", vooral Benedictus XII en Clemens VI waren 'bouwmeesters' en hebben het paleis danig uitgebreid. Paus Clemens VI kocht in 1348 de stad Avignon van koningin Johanna van Napels.

Uiteindelijk slaagde Paus Gregorius XI er in om de Heilige Stoel in 1376 weer naar Rome te verplaatsen. Dit leidde tot een scheuring in de rooms-katholieke kerk, die 39 jaar aanhield. In die periode waren er twee pausen, een in Rome en een in Avignon. Dissidente kardinalen die het niet eens waren met de keuze van Paus Urbanus VI in Rome, hielden hun eigen verkiezingen. Zo belandde Paus Clemens VII als tegenpaus in Avignon. Na hem werd Benedictus XIII verkozen. Deze Benedictus werd tot twee keer toe afgezet, maar weigerde zijn kroon op te geven. Hij verschanste zich in het paleis en wist zo twee keer een beleg te weerstaan. In 1403 ontvluchtte hij het paleis in Avignon en leidde een zwervend bestaan, maar een steeds kleiner wordende groep beschouwde hem nog steeds als de enige wettige paus. Hij vond op het laatst onderdak bij een van zijn nog weinige getrouwen, de koning van Aragon. Daar bleef hij tot zijn dood in 1429. Inmiddels was er in 1417 een eind gekomen aan het Groot Westers Schisma in de kerk en was er weer één paus in Rome.

U kunt de volgende delen van het Palais des Papes bezichtigen: de feestzaal, waar veel ceremonies en festiviteiten gehouden werden, de kapellen met muurschilderingen, de privéappartementen van de Paus en de terrassen. waarvandaan u een prachtig panoramisch uitzicht heeft op Avignon en de rivier de Rhône. Vanaf 2016 is ook de Chapelle Saint Martial weer open voor publiek. In de afgelopen tijd is deze weer in oude glorie hersteld. De fresco's van Matteo Giovannetti, de officiële schilder van paus Clement VI en grote kunstenaar van de 14e eeuw, zijn gerestaureerd. In 2015 zijn er op een aantal dagen in de maand speciale rondleidingen (in het Frans) om alvast te zien hoe de werkzaamheden zijn gevorderd. Meer informatie over de exacte data vindt u op de website van Avignon Tourisme. Via deze site kunt u ook kaarten reserveren.
Bij het bezoek aan het Palais is een bezoek aan het Musée de l'Oeuvre inbegrepen. Hier vindt u illustraties, interactieve maquettes, archeologische stukken en objecten, waarmee u de ontwikkeling van het het pausenpaleis kunt volgen.

cathedral notre dame des doms avignonU kunt zonder rondleiding het paleis bezoeken met audiogidsen die in elf talen beschikbaar zijn en voorzien zijn van een scherm met afbeeldingen of video's in 2D en 3D. Er zijn ook het hele jaar door thematische rondleidingen met gids. Het Palais des Papes is het hele jaar geopend voor bezoekers.

Als u alvast een kijkje wilt nemen op het plein voor het paleis, waar ook het museum Petit Palais en de Munt gevestigd zijn, dat kan via een 360° 'tour'.

Naast het Pausenpaleis staat de Cathédral de Notre-Dame-des-Doms met bovenop de toren als blikvanger een goudkleurig beeld van de Maagd. Deze Romaanse kathedraal is in de tweede helft van de 12e eeuw gebouwd. Begin 15e eeuw stortte de klokkentoren in; deze werd in 1425 herbouwd. De kathedraal heeft in de loop der eeuwen diverse uitbreidingen en restauraties ondergaan. In 2013 is men weer begonnen aan een grootscheepse restauratie, waardoor de kathedraal niet toegankelijk is voor publiek. Het is de verwachting dat de werkzaamheden in het najaar van 2015 gereed zullen zijn.

Wilt u alvast een bezoek brengen aan het Palais des Papes? Dat kan virtueel via onderstaand filmpje.