Over deze website

De site ceze.fr is ontstaan omdat er erg weinig Nederlandstalige informatie te vinden is over het het gebied waar wij wonen en waar we erg aan verknocht zijn. Wij wilden daar wat aan doen. De website biedt dan ook onafhankelijke (toeristische) informatie over de streken langs de rivier de Cèze en met name de regio van de Vallée de la Cèze en de Zuid-Ardèche en daaraan grenzende regio's in Zuid-Frankrijk, waaronder de Cevennen.
Wij hechten er aan te benadrukken dat deze website een liefhebberij is en dat wij geen enkel zakelijk belang hebben bij de geboden informatie. De advertenties die via Google op de site geplaatst worden helpen ons om de kosten van de site enigszins te dekken.

De website biedt vooral toeristische informatie, waarbij we proberen een zekere mate van objectiviteit na te streven waar het om feiten gaat. Meningen, opvattingen en waarnemingen zijn per definitie subjectief en wij gaan daarover (in principe) ook niet in discussie.

Wij vinden het belangrijk dat de geboden informatie juist en volledig is. Wanneer u onjuiste of onvolledige informatie aantreft, verzoeken wij u vriendelijk ons daarover een berichtje te sturen, zodat we e.e.a. kunnen corrigeren.
Niettemin sluiten wij elke aansprakelijkheid ten aanzien van de geboden informatie en in het bijzonder informatie die door derden is aangeleverd nadrukkelijk uit.

Bronvermelding
Bij het samenstellen van de informatie op deze website is, naast onze eigen informatie verzameling, dankbaar gebruik gemaakt van openbare informatie van onder andere:
  1. de verschillende Offices de Tourisme;
  2. de verschillende gemeenten;
  3. Wikipedia en andere vrij te citeren bronnen.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om geen rechten van derden te schenden. Mocht u desondanks van mening zijn, dat u rechten kunt laten gelden op bepaalde informatie op deze website, dan verzoeken wij u onverwijld contact met ons op te nemen.