Milieuzones in Frankrijk

Sinds 1 juli 2016 bestaat in Frankrijk een wet genaamd Crit'Air, waardoor Franse gemeenten milieuzones kunnen instellen. De wet is bedoeld om de concentraties stikstofoxiden en fijnstof in die milieuzones te beperken.
Binnen de milieuzones mogen op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur alleen voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. Die milieusticker heet een Crit'Air Ecovignet en er zijn verschillende stickers voor oudere motorvoertuigen, recentere motorvoertuigen en milieuvriendelijke voertuigen. De Franse wetgever is er weer in geslaagd om een ondoorgrondelijk systeem te wrochten met in totaal zes verschillende soorten milieustickers en twee soorten milieuzones. Gemeenten kunnen daarnaast nog eigen uitzonderingen maken of nadere regels stellen. We proberen enige duidelijkheid in de chaos te scheppen.

Welke mileuzones
milieuzones Op dit moment (maart 2017) bestaan er milieuzones in drie gemeenten: Parijs (alle wegen binnen de rondweg), Lyon (hele gemeente plus Villeurbane) en Grenoble (de hele gemeente). Het begin en einde van een milieuzone wordt aangegeven met verkeersborden, meestal voorzien van een onderbord.
In Lyon dienen even en oneven kentekens elkaar af te wisselen op dagen dat er verhoogde luchtvervuiling is. Op deze dagen mogen even en oneven kentekens om de beurt een dag rijden. Wanneer er vier opeenvolgende dagen met verhoogde luchtvervuiling zijn, wordt het oranje Crit'Air Ecovignet 3 toegevoegd aan het afwisselingssysteem. Crit'Air Ecovignetten Electro 1, 2 en 3 zijn uitgesloten van dit afwisselingssysteem, zij mogen altijd rijden.
De autosnelwegen (o.a. de A7, A6 en de oostelijke ringweg A46) vallen niet binnen een milieuzone. Voertuigen met een buitenlands kenteken vallen vooralsnog niet onder de regeling. Voor wie op weg is naar het zuiden, en kiest voor de weg door Lyon, gelden geen beperkingen en er is ook geen sticker nodig.
In Grenoble is bij aanhoudende luchtvervuiling het vignet verplicht.
Verschillende gemeenten zijn nog bezig om milieuzones in te stellen, waaronder Orange, Dijon, Avignon en Montpellier.
Inmiddels heeft men ook in de Drôme besloten om, als het weer daar aanleiding toe geeft, milieuzones in te voeren. De prefect bepaalt wanneer dit gebeurt. Het kan dan ook gelden op de A7 (Autoroute du Soleil), althans in het departement Drôme en dan vooral ter hoogte van Valence. Je moet dan de verplichte milieusticker op de voorruit van je auto hebben, óók als dat een buitenlandse auto is.

Het ecovignet
Het vignet moet aan de binnenkant rechtsonder op de voorruit worden geplakt. Het vignet is gekoppeld aan de auto en blijft de gehele levensduur van de wagen geldig. Er hoeft dus niet elk jaar een nieuw vignet te worden gekocht. In de tabel hieronder kunt u, met behulp van de gegevens op uw kentekenbewijs, bepalen welk vignet voor uw auto verplicht is. Bij de aangegeven datum wordt telkens de datum van de eerste registratie van het kenteken bedoeld. De 'EURO' norm vindt u ook terug op uw kentekenbewijs. Campers vallen onder de categorie personenauto's!
(De tekst gaat onder de tabel verder.)

Soort voertuig
Électrique groen Voertuigen met elektro- of waterstofmotor (ongeacht de datum)
1 violet Voertuigen op gas (ook LPG en aardgas) (ongeacht de datum)
1 violet Oplaadbare hybride voertuigen
motorfietsen/ bromfietsen bromfietsen Personenauto (diesel) Personenauto (benzine) Bestelauto (diesel) Bestelauto (benzine)
1 violet

v.a. 01-01-2017

EURO 4

v.a. 01-01-2018

EURO 4

-

v.a. 01-01-2011

EURO 5 en 6

-

v.a. 01-01-2011

EURO 5 en 6
2 geel

v.a. 01-01-2007 t/m 31-12-2016

EURO 3

v.a. 01-01-2007 t/m 31-12-2017

EURO 3

v.a. 01-01-2012

EURO 5 en 6

v.a. 01-01-2006 t/m 31-12-2010

EURO 4

v.a. 01-01-2012

EURO 5 en 6

v.a. 01-01-2006 t/m 31-12-2010

EURO 4
3 oranje

v.a. 01-07-2004 t/m 31-12-2006

EURO 2

v.a. 01-07-2004 t/m 31-12-2006

EURO 2

v.a. 01-01-2006 t/m 31-12-2010

EURO 4

v.a. 01-01-1997 t/m 31-12-2005

EURO 2 en 3

v.a. 01-01-2006 t/m 31-12-2010

EURO 4

v.a. 01-01-1997 t/m 31-12-2005

EURO 2 en 3
4 rood v.a. 01-06-2000 t/m 30-06-2004 v.a. 01-06-2000 t/m 30-06-2004

v.a. 01-01-2001 t/m 31-12-2005

EURO 3

- v.a. 01-01-2001 t/m 31-12-2005EURO 3 -
5 grijs - -

v.a. 01-01-1997 t/m 31-12-2000

EURO 2

-

v.a. 01-01-1997 t/m 31-12-2000

EURO 2
-
geen x t/m 31-05-2000 t/m 31-05-2000

t/m 31-12-1996

EURO 1/zonder EURO-norm

t/m 31-12-1996

EURO 1/zonder EURO-norm

t/m 30-09-1997

EURO 1/zonder EURO-norm

t/m 30-09-1997

EURO 1/zonder EURO-norm

Uitzonderingen
In Frankrijk bestaat geen regel of er zijn uitzonderingen op. Reizigers die in het bezit zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart zijn uitgezonderd. Ze mogen altijd rijden binnen de milieuzones, maar moeten wel een ecovignet hebben. De gehandicaptenparkeerkaart moet wel zichtbaar in het voertuig te liggen.
Verder kunnen o.a. oldtimers, toeristische voertuigen of wegenwachtdiensten uitgezonderd worden, wanneer de staat of de gemeente daar toestemming voor heeft gegeven.

Ecovignet aanvragen
Er zijn verschillende slimmeriken die voor een bedrag tussen de 20 en 30 euro wel zo'n vignet voor u willen aanvragen. Het vignet zelf kost nog geen vijf euro (inclusief verzendkosten). Wilt u de goedkope variant, dan hebben onze collega's van Het Hurktoilet een uitgebreide handleiding in het Nederlands.
Rechtstreeks aanvragen in Frankrijk kan via deze website (deels in het Engels).
ecovignet

Meer informatie over de milieuzones in Frankrijk vindt u ook op de website van de ANWB.