Laudun-l'Ardoise en Camp César

Laudun

Twee dorpen gelegen tegen de helling van de Sainte-Foy zijn samengevoegd tot de gemeente Laudun-l'Ardoise. De gemeente ligt aan de westelijke oever van de Rhône ter hoogte van de plek waar de Cèze in de Rhône stroomt. Laudun is de plaats met de meeste historie. L'Ardoise is van meer recentere tijd en sinds de jaren '50 van de vorige eeuw enorm gegroeid door de industrie.

laudun camp césarIn de Romeinse tijd was deze streek al bewoond. Het bewijs hiervan zijn de resten van het Camp César, gelegen op Plateau de Lacau. Vanaf de 5e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr. was hier een Gallo-Romeinse legerplaats. De natuurlijke bescherming van het plateau wordt versterkt door een muur van 1,5 meter dikte. Van de ronde torens in de muur is er nog één over. Verder zijn er overblijfselen te vinden van woningen, een Romaanse kapel en in het centrum van het kamp zijn de resten gevonden van het forum, gerechtshof en een basiliek. In de westelijke muur heeft men restanten gevonden van kloostercellen en een kapel van een Benedictijner klooster, dat daar tot in de 13e eeuw was gevestigd. Nog steeds onderzoekt men de site. In het gemeentehuis worden de vondsten getoond in de Salles d'Exposition.
Het Camp César is vrij toegankelijk voor publiek.

In de 6e eeuw, toen de Romeinen de streek verlieten, ontstond het dorp Laudun. Resten van de middeleeuwse muur, trappen, putten en poorten zijn nog te vinden in de Jardin Planchon.
Laudun ontwikkelde zich vervolgens in de richting van de vlakte met een tweede reeks forten.
In de 14e eeuw werd de parochiekerk Notre-Dame-la-Neuve gebouwd. In de eeuwen daarna hebben diverse uitbreidingen en restauraties plaatsgevonden.

laudun chapelle sainte foyDe zestiende eeuw werd gekenmerkt door de bouw van herenhuizen met interessante Renaissance gevels. In de zeventiende eeuw bouwde de Broederschap van de Pénitents Blancs een kapel op de Sainte-Foy met uitzicht op het dorp.

Rond de dorpen liggen uitgestrekte wijnvelden, die kwalitatief erg goede wijn opleveren. Als één van de eerste wijngebieden aan de westelijke kant van de Rhône kregen de wijnen uit Laudun het predicaat Côtes du Rhône Villages.

De staalindustrie heeft jarenlang voor veel werkgelegenheid gezorgd in l'Ardoise. In 2011 kwam daar een einde aan. In de oorspronkelijke fabriek is nu een museum over de staalindustrie gevestigd. In l'Ardoise is een detachement van het Vreemdelingenlegioen gevestigd. Het heeft een haven voor de riviervaart en een jachthaven.

Ook interessant om te bekijken zijn de kastelen in de buurt: Château de Lascours (privébezit) en de resten van het Château de Bord, dat stamt uit de 11e / 12e eeuw en verwoest werd door de hugenoten tijdens de godsdienstoorlogen.

aquaduc de balouvière
Bij Laudun vindt u ook het Aquaduc de Balouvière. Dit aquaduct doet sterk denken aan de Pont du Gard, maar is van veel recenter datum. Het 62 meter lange bouwwerk over de meestal droge beek 'Vallat de Balouvière' is in 1870 gebouwd om de gemeente van drinkwater te voorzien. Het aquaduct maakt onderdeel uit van een watervoorziening, die vanuit drie bronnen drinkwater naar het dorp toevoerde. Het totale project was 2,8 kilometer lang en bestond uit buizen onder de grond. Alleen het aquaduct is bovengronds en dus zichtbaar. Tot begin 20e eeuw heeft het deze functie vervuld.

In de omgeving van Laudun-l'Ardoise kunt u fantastisch wandelen, fietsen en mountainbiken. Er zijn vele routes en regelmatig worden er ook crosswedstrijden en tochten georganiseerd. Al enkele jaren wordt in juni de Trail des Traces de Laudun L'ardoise georganiseerd, een veldloop van verschillende afstanden door de garrigue rond Camp César met veel hoogteverschillen en obstakels. Het is al een bekend fenomeen geworden met steeds meer deelnemers.