La Chartreuse de Valbonne, een klooster met een roerige geschiedenis

Chartreuse de Valbonne, kloostergangDe Chartreuse de Valbonne, vlakbij Saint Paulet de Caisson, is een voormalig klooster van Kartuizer monniken te midden van een een groot bos. Het huidige klooster werd gesticht in 1204 op de plek waar oorspronkelijk een klein klooster van Benedictijner nonnen uit de 10e of 11e eeuw, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van Bondilhon, was gevestigd. Het klooster werd in de 17e en 18e eeuw opnieuw opgebouwd door de Kartuizer monniken die er tot 1901web woonden.
De geglazuurde pannendaken van het klooster, de verscheidenheid aan gewelven, de grote kloostergang en een gereconstrueerde monnikscel zorgen voor een heel bijzondere sfeer.

Geschiedenis
De reden dat de Benedictijner nonnen hun klooster moesten verlaten was vooral dat het tegen het einde van de 12e eeuw erg onveilig was geworden in de streek. Guilhem de Venejan, toenmalig bisschop van Uzès, besloot zijn invloed in de streek te versterken en gaf de Kartuizer orde toestemming een nieuw klooster te bouwen. Ongetwijfeld heeft in de besluitvorming een rol gespeeld dat ketterse katharen aanspraak maakten op landgoederen van de graaf van Toulouse in de streek. Met de vestiging van het klooster konden die aanspraken behoorlijk ingeperkt worden.

Valbonne2
De beginjaren van het klooster waren moeilijk, net als voor zoveel andere kloosters. De tien monniken die als eerste in het bos van Bondilhon aankwamen, moesten de kleine vallei, die hen was toegewezen eerst nog terug veroveren op de natuur en weer bewoonbaar maken. Nog steeds is een deel van de gebouwen gebouwd op immense bogen om een goede afwatering te garanderen.
Door de voortdurende inspanningen van de Kartuizer monniken ontstond hier een vruchtbare vallei, "Vallis bona" ​​(het goede dal) of Valbonne genaamd. Dankzij een groot aantal donaties en legaten was de Kartuizer Orde al snel eigenaar van een groot deel van de regio. Hun rijkdom, hun invloed en hun werken van liefdadigheid, waardoor zij een groot deel van de ontvangsten verdeelden onder de armen in de regio moest wel leiden tot jaloezie en hebzucht van hun buren. Daardoor kwam het bijvoorbeeld tot een conflict met de priorij van Saint Pierre de Saint Saturnin du Port, nu beter bekend als Pont Saint Esprit.

Oorlogen en wederopbouw
Het klooster van Valbonne heeft de Honderdjarige oorlog en de bendes struikrovers en plunderaars die toen opereerden niet helemaal zonder schade doorstaan. Dat kon ook bijna niet met zo'n groot en afgelegen gebouw met vredelievende bewoners. De godsdienstoorlogen in de 16e eeuw hadden echter veel ernstiger gevolgen. Het klooster werd in 1585 geplunderd en helemaal plat gebrand. De archieven van vierhonderd jaar gingen in rook op.
Al in 1593 besloot de Orde het klooster te herbouwen onder de bezielende leiding van een bijzonder energieke prior, François Laurent. Zelfs nu nog gaat het verhaal rond, dat het kruis dat hij droeg wel heel erg veel op een zwaard leek. Chartreuse de Valbonne, klooster Het grootste deel van het klooster, zoals we dat tegenwoordig kennen, en de toegangspoort zijn gebouwd in deze periode. Het majestueuze deurportaal in Renaissance stijl en bekroond met versterkte vensters op consoles doen eerder denken aan een vesting dan aan een godshuis. Ook in die tijd was deze regio geen veilig gebied. De wederopbouw duurde lang; de nieuwe kerk werd pas gebouwd tussen 1770 en 1780.

De Franse revolutie en de sluiting
De wederopbouw van de Chartreuse van Valbonne werd voltooid tegen de tijd dat de Franse Revolutie in 1789 plaatsvond. Opnieuw greep de geschiedenis wreed in het leven van de vreedzame kloosterlingen in. Begin november 1789 werden alle bezittingen van kloosters in Frankrikjk genationaliseerd en in februari 1790 werden alle religieuze orden verboden en vertrokken de monniken uit de kloosters. Binnen een jaar na de revolutie was het klooster onbewoond.
In de troebelen van de revolutie werd het gebouw niet verkocht, zoals met andere kloosters gebeurde, want de gemeente, de nieuwe eigenaar, wilde er een school in huisvesten. Dat plan ging niet door en het gebouw werd geschonken aan het ziekenhuis van Pont Saint Esprit.
In 1836 werd het zwaar beschadigde klooster door de Kartuizer Orde voor 65.300 frank teruggekocht. Eens te meer moest de Chartreuse van Valbonne gerestaureerd en opgebouwd worden. De Chapelle des Familles en de Chapelle des Reliques dateren uit deze periode.
Er leek een nieuwe tijd van voorspoed voor het klooster aan te breken. De monniken waren druk bezig het land te bewerken, armen te verzorgen en en hun religieuze plichten na te komen, tot in 1901 de Franse staat besloot meer macht te willen hebben over religieuze gemeenschappen. In het vervolg zouden kloosters alleen mogen voortbestaan als ze een aantoonbaar maatschappelijk nut zouden hebben. De Kartuizer Orde weigerde hier aan mee te werken en vertrok in zijn geheel uit de Chartreuse van Valbonne en uit Frankrijk. Nu voorgoed.

Chartreuse De Valbonne
Tegenwoordig
De Chartreuse is tegenwoordig eigendom van een (protestantse!) stichting die de Fransen, met hun voorliefde voor onbegrijpelijke afkortingen, A.S.V.M.T. noemen, en voluit Association Secours Victimes Maladies Tropicales heet. De vereniging tot hulp aan slachtoffers van tropische ziekten, dus, hoewel de rechtspersoon meer op een Nederlandse stichting lijkt.
De stichting exploiteert de Chartreuse van Valbonne op verschillende manieren: onder andere als een toeristische attractie, als toeristische verblijfsaccomodatie en als conferentie-oord. Daarnaast worden wijnen uit de eigen wijngaarden en andere producten in de eigen winkel verkocht.
Het geheel wordt gerund als een werkgelegenheidsproject voor mensen die op de normale arbeidsmarkt niet of heel moeilijk aan de slag komen. Op die manier kan het klooster volledig zelfstandig voortbestaan in overeenstemming met de sociale doelstellingen van de stichting.
De Chartreuse van Valbonne beschikt over een website.

In de bossen bij het Chartreuse kunt u heerlijk wandelen. De hoogteverschillen zijn beperkt en in de schaduw van de bomen is het ook op warme dagen goed te doen. Een leuke begint op de parkeerplaats van de Chartreuse, is aangegeven met gele bordjes.